Az értékek lehetnek az új referenciapontok az üzleti életben

Hosszú távra tervezni egyre képtelenebbül hangzik, de hosszabb távra elköteleződni értékek mellett, lehet az új realitás az átalakuló világunkban. A ,Praktiker, a ,Netpincér, az ,Eisberg, az ,OPTEN, a ,Sigma Technology, a ,Tranzit-Food vagy a ,Prezi vezetői is kiálltak az értékeik mellett a Bridge Budapest kezdeményezésében. Az Egyesület arra kérte a környezetükben lévő közel 30 üzleti szereplőt, hogy egy csoportképen örökítsék meg, mely értékek motiválják őket az üzleti döntéseikben. Mi az a biztonságos érték, amihez mindig vissza lehet nyúlni. Főképp az újratervezés állandóságában. A csoportkép az együttműködést és az összetartozást is szimbolizálja. A válság után az üzleti szereplők fenntartható túlélésének egyik kulcsa, mennyire értik meg a win-win helyzetek, az együttműködések, az üzleti szolidaritás jelentőségét az üzletben

Mindenki életében mérföldkő az elmúlt néhány hónap. Az értékvezérelt üzleti kultúráért dolgozó ,Bridge Budapest Egyesület szerint fontos momentumhoz érkeztünk a vezetői kultúra érettségében. Az értelmes cégek válságállóságára egyre több a bizonyíték, és az is most vizsgázik, ki milyen szervezetet épített vezetőként. 2013 óta képviselik, hogy teljesítmény és érték alapon, hosszú távon fenntarthatóan érdemes üzletet építeni. Ezt szerintük nem kell magyarázni többet: hosszú távú tervezés helyett újra- és újratervezés van, amihez a referenciapontokat az értékeink adják, és nem pusztán a számok. Ezek mellett lehet hosszú távon kitartani. Ezek képezhetik a bázist, amelyekből kiindulva érdemes meghatározni az üzleti cselekvés irányait, átkeretezni az üzleti sikert minőséggé.

“Ma nehéz az értékeknél biztosabb pontokat találni az építkezéshez és egy stabilabb működéshez a teljes bizonytalanságban. Felborult világban fontos látni, mit tartunk értéknek. Ma az a tét, tudunk-e a jövőben még több példát mutatni, hogy lehet érték vezérelten is céget építeni. Továbbra is.” – mondta Pistyur Veronika, a Bridge Budapest Egyesület vezetője.

Patai Zoltán, a ,,Netpincér ügyvezetője, a ,,Vállalható Üzleti Kultúráért kezdeményezés Nagykövete a Hosszú távú gondolkodás értékét vette fel a pólójával. “Nem csak a rövid távú, gyors eredményben gondolkodom, és az alapján hozok döntéseket. Ezzel ellentétben a gondolkodásom a hosszú távú célokból indul ki, és olyan lépéseket teszek, amelyek hosszú távon pozitív hatással járnak a munkavállalókra, a cégemre, a partnereimre, a fogyasztóimra, a közösségre és a környezetre egyaránt.”

Ezt jól támasztja alá a Netpincér karantén alatti, április akciója is, amelyben ingyenesen szállították a kisebb, magyar bázisú vendéglátóhelyek ételeit a fogyasztókhoz, hogy ezzel is segítsék a saját szektoruk, a saját üzleti partnereik túlélését.

Gazsi Zoltán, az ,,Eisberg Magyarország vezetője, ,Vállalható Üzleti Kultúráért kezdeményezés Nagykövete, az Egyesület ,,Edisonplatformjának menő cége a Nagylelkűség értékét választotta és így indokolta: “Elfogadni, hogy nem mindenki ugyanazt tudja betenni a közösbe, ez élethelyzettől, kortól is változhat. Ne méregessük patikamérlegen, mi mivel egyenértékű, ne ítélkezzünk, szeretettel fogadjuk el azt, ami bele tudnak tenni, ezzel tudunk igazán motiválni. Segítsük az elesettebbeket, a hátrányos helyzetűeket, nagyon komplex az, ki miért nem tudta elérni céljait: neveltetését, traumáit nem tudhatjuk, segítsünk abban kis lépésekkel, hogy tudjon jó irányba változni. Tudjuk megbocsátani mások hibáit.”

A vírushelyzetben is hozott erre példát, mert egy gyártó-feldolgozó cégnél a home office megoldásokban nem minden dolgozónak tudták ugyanazokat a lehetőségeket biztosítani: nehéz elfogadtatni, hogy sokféle megoldás születik, melyek nehezen összehasonlíthatóak, de mind mögött fontos látni és érzékelni a segítő szándékot.

A Bridge-alapító ,Prezi képviseletében Sárdi Dániel, az irodai operáció igazgatója választott értéke: Visszaadni másoknak. “Szétszakadó társadalmainkban most fontosabb, mint valaha, hogy az általunk elért eredményekből, javakból visszaadjunk olyanoknak, akik önhibájukon kívül nem tudtak érvényesülni. A következő generációk számára nincsen más lehetőség, mint csökkenteni a társadalmi szakadékot, máskülönben világaink élhetetlenek lesznek, a társadalmi igazságtalanság mindent el fog uralni.”

Dr. Csorbai Hajnalka, az ,Opten stratégiai igazgatója, a ,Vállalható Üzleti Kultúráért, kezdeményezés Nagykövete számára az Alkalmazkodóképesség értéke a kulcs. “Számomra ez egy örök érték. A folyton változó világban minden rendszert, minden folyamatot, minden célt időről időre újra kell gondolni. A változásokra reagálni kell, lehetőleg gyorsan, de nem elkapkodva. Ez az alkalmazkodás, a siker egyik alapvető pillére.”

A Bridge Budapest üzleti közösségét az értékek kötik össze. Szeretnék ezeket megmutatni, és amellett kiállni, hogy egy vezető akkor hiteles és tudatos, ha az értékei mentén hoz döntéseket, és nem csak beszél róluk, de úgy is cselekszik.

A Bridge Budapest közösségében a ,Vállalható Üzleti Kultúráért kezdeményezés kiemelt képviselői, és a gyerekek kompetenciafejlesztéséért felelősséget vállaló ,Edisonplatform cégei is megjelentek az értékeikekkel. A vezetők az alábbiakat választották magukon viselni is:

Az értékvezérelt vezetők esetében az értéket megnevezők mindegyik azt erősítette meg, csak akkor hiteles a választásuk, ha nem csak az üzleti, de a magánéletükben is tartják magukat ezekhez az értékekhez. Az Egyesület szeretné bővíteni azoknak a vezetőknek a körét, akik tudatosan, értékvezérelten és hosszú távon köteleződnek el amellett, hogy Magyarország versenyképességét és szerethetőségét egy vállalható üzleti kultúra terjedése támogatja, amelynek megerősödésében a vezetők által felvállalt értékek és konkrét, kézzelfogható cselekedetek a hétköznapi üzleti működésben a kulcstényezők. Ha valaki ilyen, a társadalmi kihívásokra érzékenyen reagáló, üzleti vezetőnek érzi magát, várják, hogy töltse ki az alábbi kérdőívet:

,http://bridgebudapest.org/ertekvezerelt