„Tegyük szokássá a preventív szemléletet!”

A Bridge Business legújabb rovatában szeretnénk megmutatni azt a végtelenül inspiráló közeget, amelynek tagjai képviselik az üzleti élet igazi emberi oldalát. Megkértük a Bridge Budapest támogatóit és partnereit, hogy meséljék el nekünk melyik az a fontos vezértérték, amely hajtja és motiválja őket az üzleti életükben és a mindennapokban. Törös Judit, a Törös Ügyvédi Iroda vezetője, a Vállalható Üzleti Kultúráért kezdeményezés Nagykövete is mesél az értékéről.

Prevenció

Számomra a prevenció tudatos és felelős előregondolkodást jelent, nem csak a saját szakmámban, de az életem minden területén. Hiszem, hogy a hosszútávú fenntarthatóság záloga az, hogy nem problémákat oldunk meg, hanem preventív gondolkodással megelőzzük azokat.

Orvos családban nőttem fel, nálunk az egészségtudatos gondolkodás, ami elsősorban a prevencióra épül, mindig is jelen volt. Az utóbbi években próbálom ezt átültetni a saját hivatásomba is, elkötelezetten igyekszem megformálni nemcsak az ügyfelek, de az egész jogi hivatásrend ezirányú gondolkodását.

Hiszek benne, hogy egészségügyi-, pénzügyi- és a jogi gondolkodásunkban is nézőpontváltásra van szükség,

hiszen mindhárom területen kiemelt fontosságú a preventív szemléletmód megszilárdítása. Irodánk felvállaltan nem kevesebbet tűzött zászlajára, mint az általános közfelfogás megváltoztatását.

A preventív hozzáállást, mint vezérelvet elengedhetetlenül fontos életünk részévé tenni. Szakmai munkánk során kiemelten fontosnak tartom, hogy a megbízóval való közös, felelős gondolkodás a nulladik pillanattól elinduljon. Ha a körülményeket és a felek elvárásait teljességében és idejében megismerjük, lehetőség van a későbbiekben esetlegesen kialakuló vitás helyzetek feloldására. Nem a tűzoltásban, hanem a körültekintő és tudatos előre tervezésben hiszünk, amely magas szintű, specializált szaktudáson alapul. A jó szerződés „békében” biztonságot ad, „háborúban” pedig páncélként véd.

A prevenció méltatlanul háttérbe szorult, kiváló eszköze a mediáció. Irodánk közel 2000 ügyben lát/látott el peres képviseletet, azonban széleskörű peres tapasztalatunk ellenére is meggyőződésünk, hogy a közvetítői eljárások jelentik a jövő zálogát. Arra bíztatjuk ügyfeleinket, hogy amennyiben a helyzet lehetővé teszi, a költséges és hosszadalmas bírósági eljárások helyett jogvitáikat békés úton rendezzék.

Ha kialakul az együttműködés kultúrája, egyre inkább teret hódíthatnak a win-win helyzetek az egyéni érdekek érvényesítése helyett.

A felek kölcsönös elfogadáson, egymás álláspontjának megismerésén és megértésén alapuló kapcsolatában a megoldást is könnyebb megtalálni és azt önként követni. Változásokról először gondolkodunk, majd tettekké válnak és végül szokássá. Tegyük szokássá a preventív szemléletet!